This is an example of a HTML caption with a link.
 
หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชาวละว้า (ลัวะ)

โพสต์: 4 กันยายน 2555     อ่าน: 5,788 ครั้ง


This text will be replaced

หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชาวละว้า (ลัวะ)


        ชาวเขาเผ่าละว้าหรือลัวะ เป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะชุมชนชาวละว้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นชุมชนที่มีความโดนเด่นทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่สวยงาม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือที่ภูมิปัญญาของชนเผ่า และชุมชนได้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์และพัฒนาจนเป็นอาชีพนอกภาคการเกษตรที่สำคัญและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน

ผลิตโดย
- มูลนิธิโครงการหลวง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ
- กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดง
- ชุมชนบ้านดง
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย


วิดีโอบน YouTube http://youtu.be/W1HAjXY5oYU

แนะนำองค์ความรู้
ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมาก


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน