This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อไอศกรีมเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายร้านสินค้า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 19 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสวนสมุนไพร (ห้องน้ำ บันได บ้านหม่อนไหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 19 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อกำหนดการโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประกาศ: 18 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 18 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกไดอารี่
ประกาศ: 18 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเหรียญที่ระลึกเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 17 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อพัสดุสินค้าเพื่อสำหรับประกอบเครื่องดื่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 17 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บปัจจัยการผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 16 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ (โครงการหลวงกลุ่ม 2 -กกโขง) สำนักพัฒนา
ประกาศ: 16 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับรถโดยสารชมวิว จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 12 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร AR24 จุดบริการรถพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Micropiptte)จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 12 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง คออส สวนแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 12 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่จักรยชาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 12 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานภาคสนาม จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 3 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานสนาม จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 3 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 9 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกาศผู้ชนะจการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 14 ลิตร) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 8 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 8 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกาศผู้ชนะจการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์) จำนวน 16 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 8 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องเขย่าสาร) จำนวน 15 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 8 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการบัวบาทยาตรา จำนวน 1 งาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 9 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพัสดุสินค้าเพื่อสำหรับประกอบเครื่องดื่มเย็น
ประกาศ: 28 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อรถโดยสารชมวิวประเภทเชื้อเพลิง)
ประกาศ: 4 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 4 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 29 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 29 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 28 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเหรียญที่ระลึกเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 28 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง คออส สวนแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 3 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อไอศกรีมเพื่อจำหน่ายที่ร้านสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 29 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อไอศกรีมเพื่อจำหน่ายที่ร้านสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 29 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกลุ่มการตลาดและกิจกรรม จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 28 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารชมวิว จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 28 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ นิทรรศการ คือไทยใต้ร่มพระบารมี
ประกาศ: 28 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ นิทรรศการ คือไทยใต้ร่มพระบารมี โดยวิธีคัดเลือก อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 27 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 27 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงพลุดอกไม้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 22 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 22 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 25 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 25 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 25 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 25 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จำนวน 1 ห้อง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 25 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 25 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 22 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาระบบน้ำหยด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 22 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 22 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 21 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 21 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับสวน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 21 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 21 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อไอศกรีมเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการ (ดาวอังคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 มกราคม 2561
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสแตนเลสคัดผลผลิต จำนวน 20 ตัว)
ประกาศ: 14 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาจ้างปรับปรุง คีออส สวนแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 13 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 13 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ เลขที่ (อร)17/2560 ลงวันที่ 17 ส.ค.2560
ประกาศ: 12 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรรณไม้ดอกไม้ประดับ (โครงการหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 12 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างงานปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 12 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างงานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 12 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ: 12 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาระบบน้ำหยด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 7 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 7 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 7 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 7 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการ (ดาวอังคาร) ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับสวน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบายน้ำแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง คีออส สวนแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งสวน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 6 ธันวาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 มกราคม 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อดอกไม้ประดับ (ฤดูหนาว) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อ(คู่มือ) เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้บนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับรถโดยสารให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 10 ธันวาคม 2560
- (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 5 ธันวาคม 2560
- (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 5 ธันวาคม 2560
- (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำแนวแกนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 3 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อไอศกรีมเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 15 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน จำนวน 1 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถังน้ำขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 ใบ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำเล่มใบงานกิจกรรมเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ รวม 571 ตัวอย่าง
ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2560
- (ร่าง) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเพิ่อมประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 4 ธันวาคม 2560
- (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับสวน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 4 ธันวาคม 2560
- (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการ (ดาวอังคาร) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง
ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ร่าง ขอบเขตงานและคุณลักษณะ งานติดตั้งไฟประดับรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ขอบเขตงาน การจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ : นิทรรศการ "คือไทยใต้ร่มพระบารมี "(ภายในอาคาร) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ของพระราชาใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีเพื่อใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล (งานซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 13 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่ื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีมเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเหรียญที่ระลึกเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแค่งสวน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟประดับสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป
ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า นตำบลทุ่งหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารชมวิว จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 16 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการบัวบาทยาทตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤษ์
ประกาศ: 17 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Micropipette) จำนวน 3 รายการ
ประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 9 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการงานจ้างจัดทำประติมากรรมที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยวิธีคัดเลือก อุทยานหลวงราชพฤษ์
ประกาศ: 9 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 9 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมพื้นกระเบื้อง อิXPO2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 8 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างซุ้มประตูสวนอินโดนีเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 8 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมสายเมนไฟ HIGHT MAST เนินราชพฤกษ์จำนวน 1 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 8 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสวนทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 รายการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 8 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก้บปัจจัยการผลิยต จำนวน 1 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 6 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักยุทธศาตร์และแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 6 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บปัจจัยการผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 3 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 3 ธันวาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเหรียญที่ระลึกเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 ราย
ประกาศ: 2 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารชมวิว จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 31 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8-13 ตุลาคม 2560 รวม 6 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 6 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 2/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการบัวบาทยาตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 1 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการบัวบาทยาตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 1 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล้วยไม้ (ฤดูหนาว) โดยวิธีคัดเลือก อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 1 พฤศจิกายน 2560 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่องขอบเขตงานและราคากลาง การจัดซื้อประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ตามโครงการบริหารประกันภัยในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 31 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารจัดการรถโดยสาร (Term of Reference : TOR) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 31 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดรายละเอียดของงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับรถโดยสารให้บริการนักท่องเที่ยว (Term of Reference : TOR)
ประกาศ: 31 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เลขที่ 1/2561 เรื่อง เชิญยื่นเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ: 30 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคชชาติธงชาติไทย 100 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 27 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีคัด
ประกาศ: 27 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ขอบเขตงานจ้างเหมารถกระบะติดโครงเหล็กพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน(อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
ประกาศ: 24 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 24 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน งานจัดทำช้างประดิษฐ์ชูธงชาติไทย"คชชาติ ธงชาติไทย 100 ปี" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 19 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 19 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จัดซื้อรถโดยสารประเภทไฟฟ้า)
ประกาศ: 17 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ กล้วยไม้ (ฤดูหนาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 16 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยตรวจรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรที่ผลิตพืชผัก ผลไม้ พืชกาแฟ และชา ของมูลนิธฺโครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 12 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2560
- ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ: 10 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 10 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน จ้างจัดทำประติมากรรม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 6 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 พฤศจิกายน 2560
- ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ: 5 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 5 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ส่วนกลาง โดยวิธีเจาะจง
ประกาศ: 3 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ส่วนกลาง
ประกาศ: 3 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคราซื้อซื้อ กล้วยไม้ (ฤดูหนาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 3 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคราซื้อซื้อ กล้วยไม้ (ฤดูหนาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ: 3 ตุลาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (อุทยานหลวงราชพฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 29 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศ: 29 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ประกาศ: 29 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง)
ประกาศ: 29 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตและแปรรูป จำนวน 1 โรง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 28 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ: 28 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายริการเอกชนถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 28 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference-TOR)โครงการจัดทำการตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์ (E-Marketing plan)
ประกาศ: 27 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ: 27 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง (ชายหญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 จุด) จำนวน 2 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ประกาศ: 27 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 27 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าและปรับปรุงโต๊ะชั้นวาง ของศูนย์ฯ ปางดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 26 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรู็การผลิตก๊าซชีวภาพ ของศูนย์ฯ ห้วยโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 26 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ: 25 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 23 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 25 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ: 21 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร
ประกาศ: 21 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2560
- ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุเก่าที่ใช้แล้ว
ประกาศ: 7 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 15 กันยายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้การเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 4 กันยายน 2560 | สิ้นสุด: 4 ตุลาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 31 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 5 รายการ สำนักพัฒนา
ประกาศ: 29 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 29 กันยายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง จัดจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงคัดบรรจุ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนา
ประกาศ: 22 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 กันยายน 2560
- ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 11/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างนิทรรศการศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ: 17 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายทาง ป้ายข้อมูลสวน และพรรณไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 8 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 3/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นนคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 5 รายการ พร้อมขนส่งเข้าพื้นที่โครงการขยายผลโค
ประกาศ: 3 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 กันยายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารชมวิวประเภทเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน
ประกาศ: 2 สิงหาคม 2560 | สิ้นสุด: 2 กันยายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนยย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 13 กรกฎาคม 2560 | สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 6 กรกฎาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 สิงหาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวน และป้ายพรรณไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 6 กรกฎาคม 2560 | สิ้นสุด: 21 กรกฎาคม 2560
- ร่างข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการพัฒนาแผนธุรกิจอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 30 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 7 กรกฎาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารชมวิว ประเภทเชื้อเพลิงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 30 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2560
- ขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาต่ออายุดูแลและให้บริการปรับปรุง Software สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 29 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 6 กรกฎาคม 2560
- ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวน และป้านพรรณไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 16 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 16 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2560
- ข้อกำหนดโครงการงานรถโดยสารชมวิว ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 15 มิถุนายน 2560 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 31 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 31 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ: 31 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบรายงานสรุปงานคลังเสนอผู้บริหาร
ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 2 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2560
- ข้อกำหนดโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ: 8 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 8 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวน และป้ายพรรณไม้ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 3 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 มิถุนายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ: 3 พฤษภาคม 2560 | สิ้นสุด: 3 มิถุนายน 2560
- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศ: 24 เมษายน 2560 | สิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2560
- ขอบเขตงาน โครงการจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 5 เมษายน 2560 | สิ้นสุด: 13 เมษายน 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร (พ่วง)
ประกาศ: 3 เมษายน 2560 | สิ้นสุด: 7 เมษายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference) จ้างปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 29 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 6 เมษายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ื 6/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 28 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 5 เมษายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 28 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 7 เมษายน 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นเชิงพื้นที่:การศึกษาการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้กลุ่มสี ต้นไม้ริมทางเดินและไม้ยืนต้นให้ร่มเงาบางชนิด ภาย
ประกาศ: 27 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 4 เมษายน 2560
- ประกาศสถาบัน เลขที่ 1/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 20 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 30 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 20 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 เมษายน 2560
- ประกาศสถาบัน เลขที่ 2/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 9 รายการ พร้อมส่งเข้าพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่าง
ประกาศ: 20 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference) โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2(พ.ศ.2557-2561)
ประกาศ: 20 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 15 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 10 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เลขที่ 9/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร (พ่วง) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ: 9 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการรถโดยสาร (พ่วง) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 7 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดโครงการ งานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (TOR)
ประกาศ: 7 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานและติดตามตัวชี้วัดสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ
ประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560 | สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง เชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 1 มีนาคม 2560 | สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง สอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ระยะที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ: 28 กุมภาพันธ์ 2560 | สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ: 28 กุมภาพันธ์ 2560 | สิ้นสุด: 6 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดโครงการ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสมาร์ทไวด์ (Smart Device) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเครื่องมือสนับสนุนการนำข้อมูลที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ และการอัพเดทข้อมูลที่ดินรายแปลง
ประกาศ: 28 กุมภาพันธ์ 2560 | สิ้นสุด: 6 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 | สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 5/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว
ประกาศ: 17 กุมภาพันธ์ 2560 | สิ้นสุด: 10 มีนาคม 2560
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 4/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 27 มกราคม 2560 | สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 23 มกราคม 2560 | สิ้นสุด: 30 มกราคม 2560
- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคางานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ: 10 มกราคม 2560 | สิ้นสุด: 31 มกราคม 2560

แนะนำองค์ความรู้
ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน