This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 2 ธันวาคม 2558     อ่าน: 1,001 ครั้งขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวา มหาราช” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังได้จัดกิจกรรม “Day for Dad” พ่อวันเดียวเที่ยวสวนฟรี...มอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณพ่อเพียงท่านเดียวเท่านั้นสามารถเข้าชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 แห่ง ชมนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี/ เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่/ ศึกษาป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ/ ตระการตากล้วยไม้นานาพันธุ์ในอุทยานกล้วยไม้/ มนต์เสน่ห์พรรณพฤกษา ราชินีของดอกไม้ ณ เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ/ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ไม้ดอก ยาวกว่า 70 เมตร/ Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม้ ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: อุทยานหลวงราชพฤกษ์

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน