This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 ธันวาคม 2558     อ่าน: 987 ครั้ง


 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

และถวายสดุดี 5 ธันวาคม 2558


          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดี 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 88 พรรษา โดย นายปวิณ  ชำนาญประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดีภายใต้เบื้องพระยุคลบาท ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 คนที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการ จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นพ่อตัวอย่าง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน