This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 ธันวาคม 2558     อ่าน: 1,793 ครั้ง 

งานสโมสรสันนิบาต " รวมใจภักดิ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "


          เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต" รวมใจภักดิ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าหอคำหลวง อุทยานแห่งชาติราชพฤกษ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน