This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 ธันวาคม 2564     อ่าน: 204 ครั้ง

ธันวาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ดอกไม้กระถาง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิธีการปลูกและการจัดการไม้ดอก ไม้กระถางอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิธีการปลูกและการจัดการไม้ดอก ไม้กระถางอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

“ต้นเบาบับ (Baobab Tree)” ต้นไม้ชื่อแปลกไม่คุ้นหูต้นนี้หลายคนคงนึกสงสัย แต่อันที่จริงเราอาจเคยรู้จักต้นเบาบับมาแล้ว หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Lion King คงจะจำภาพต้นไม้ประหลาดที่ตัวละครชื่อ Rafikiได้


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่ม


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน