This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 11 เมษายน 2555     อ่าน: 12,096 ครั้งสะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขายเป็นดอกไม้สด และถ้าหากว่าปล่อยไว้ให้ดอกบานเกินไปก็ยังสามารถตัดขายทำเป็นดอกไม้แห้งได้ โดยที่สีสันของดอกคงเดิม ที่สำคัญไม้ดอกชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค


สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สะแตติส เพอริซิอาย สามารถออกดอกและเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม ทั้งร้อน หนาว ฝน แต่ต้องมีแสงแดดในแต่ลวันอย่างเพียงพอเพื่อการบานของดอก


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน