This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 16 พฤษภาคม 2555     อ่าน: 14,910 ครั้ง


 

ชื่อวิทยาศาสตร์      :    Diospyros kaki
ลักษณะทั่วไป          :    พลับเป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีอายุยาวนานหลายปี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือพลับกรอบ ได้แก่พันธุ์ Fuyu และพลับหวาน ได้แก่พันธุ์ P2 (Xichu) และHyakume


สภาพอุณหภูมิ

      พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นจนถึงเขตกึ่งร้อนพลับหวาน โดยทั่วไปแล้วในช่วงการเจริญของผลมักจะต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าพลับฝาดเล็กน้อย อุณหภูมิที่สูงจะมีผลทำให้การพัฒนาสีผิวของผลดีขึ้น อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับการเจริญเติบโตของพลับควรจะเฉลี่ย 14-15 ?C


สภาพดิน 

      สำหรับดินนั้น พลับขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิดแต่ที่เหมาะควรมีหน้าดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีการระบายน้ำที่ดี pH ที่เหมาะสมควรอยู่ในระหว่าง 6-6.5 พลับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะทนต่อสภาพดินที่มีน้ำขังหรือดินที่มีความชื้นสูงได้ดี และในช่วงการติดผลจะมีเปอร์เซ็นต์การร่วงของผลสูง


ระยะปลูกโดยทั่วไปแล้วควรปลูกในระยะ 4x4 เมตร ปลูกในช่วงตอนต้นของฤดูฝน พลับจะสามารถตั้งตัวและเจริญเติบโตต่อไปได้ดี

 

อ่านต่อทั้งหมดคลิกเลย...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน