This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 สิงหาคม 2555     อ่าน: 21,199 ครั้ง


กีวีฟรุต

        กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รู้จักกันมานานในชื่อ “ไชนิสกูสเบอรี่” (Chinese gooseberry) แต่ได้ถูกนำไปพัฒนาและปลูกเป็นการค้าที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นแห่งแรกและได้มีเปลี่ยนเป็นชื่อ “กีวีฟรุต” เพราะนกกีวีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับกีวีที่นำมาปลูกในประเทศไทยนั้น นำเข้ามาครั้งแรกจากประเทศนิวซีแลนด์ในปี พ.ศ.2519 เป็นชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F.Liang et A.R.Ferguson var. deliciosa ทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านทั้งหมดคลิกเลย...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน