This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 3 กันยายน 2555     อ่าน: 10,501 ครั้งคู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ


        จากการดำเนินงานโครงการรวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของชน เผ่าในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่สูง นักวิจัยได้พบว่างานหัตถกรรมผ้าและสิ่งทอของชนเผ่าลาหู่ หมู่บ้านห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีวิธีการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์สวยงามและน่าสนใจอย่างยิ่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งกระบวนการทอผ้ามีความเรียบง่ายและน่าสนใจ

ดาวน์โหลด คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ เป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่


ที่มา: องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน