This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 เมษายน 2556     อ่าน: 4,300 ครั้ง
ปัจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ปลูกต้นสิรินธรวัลลี ณ สวนไม้ประจำจังหวัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ต้นพันธุ์สิรินธรวัลลีจากทางจังหวัดบึงกาฬ ส่วนเทียนสิรินธร และเครือเทพรัตน์นั้นไม่ได้นำมาปลูกจัดแสดง เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่เป็นพืชเฉพาะถิ่น

ขอบคุณภาพประกอบจาก: http://agkc.lib.ku.ac.th

อ่านทั้งหมด


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน