This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 19 พฤษภาคม 2557     อ่าน: 6,732 ครั้ง


 

มะม่วง (Mango)

วงศ์ Anacardiaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mangifera  indica L.

                   ถิ่นกำเนิดมาจากเขตติดต่อระหว่างอินเดียและพม่า ปัจจุบันพบมะม่วงในตะวันออกเฉียงใต้และตอนใต้ของอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ฮาวาย  ฟิลิปปินส์  ออสเตรเลีย  เวสอินเดีย  อาฟริกาตะวันออกและใต้  อียิปต์  และ  อิสราเอล สำหรับในประเทศไทยมะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ แต่ในมูลนิธิโครงการหลวง มะม่วงที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นมะม่วงพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกับเกษตรกรในพื้นราบประกอบกับมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะที่น่าสนใจโดยเฉพาะสีสันและรูปร่างผล นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตได้ดีในพื้นที่อากาศเย็น แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว  และหนองเขียว

อ่านต่อทั้งหมด...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน