This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 9 มิถุนายน 2556     อ่าน: 7,699 ครั้ง


คาร์เนชั่น


ชื่อสามัญ   :   Carnation

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Dianthus caryophyllus
         คาร์เนชั่น จัดอยู่ในวงศ์ Caryophyllaceae และเป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวนานหลายฤดู (perennial) คาร์เนชั่นมีลำต้นแตกเป็นพุ่ม กิ่งก้านยาว ต้องมีการพยุงต้นจึงทำให้ก้านดอกตรง ใบของคาร์เนชั่นเรียวยาว มีสีเขียวอมฟ้า ปลายใบแหลมขอบใบเรียบและไม่มีก้านใบ ใบเกิดเป็นคู่โอบรอบข้อ ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่นโดยมีกลีบรองดอก (calyx) สีเขียวรูปกรวยโอบรัดโคนกลีบไว้ ก้านดอกกลมเรียบหักออกได้ง่าย ข้อตรง คาร์เนชั่นมีสีต่างๆ กลิ่นหอมและบานทน

สายพันธุ์
         มูลนิธิโครงการหลวงได้นำพันธุ์พืชคาร์เนชั่นนำเข้าจากบริษัท SHEMI ประเทศอิสราเอล จำนวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มดอกเดี่ยว คือ Leopardi (สีแดง) Omeggio (สีชมพู) Casper (สีขาว) และ Sahara (สีเหลือง) ส่วนในกลุ่มดอกช่อมีพันธุ์ Poker (สีแดง) Splendid (สีชมพู) Whiter Ashley (สีขาว) และ Lior (สีเหลือง)

อ่านต่อทั้งหมด..


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน