This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 มิถุนายน 2558     อ่าน: 2,523 ครั้ง


                              ไฮเดรนเยีย  (Hortensia group, Hydrangea)


ไฮเดรนเยีย  (Hortensia group, Hydrangea)

Hydrangea  macrophylla  (Thunb.) Ser.
HYDRANGEACEAE                 


“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น   หลากสี
พื้นถิ่นไม้หนาวนี้      พรั่งพร้อม
งดงามอุทยานที่        ราชพฤกษ์
ขาวม่วงชมพูล้อม     อีกฟ้างามตา”


อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดแสดงไฮเดรนเยีย ดอกไม้เปลี่ยนสีหลากสีสันสวยงามออกดอกบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วง Green Season ณ อาคารเรือนไม้ดอก อ่านต่อ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน