This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 มีนาคม 2556     อ่าน: 6,053 ครั้ง


This text will be replaced

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง


การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง

พริกกะเหรี่ยง จัดอยู่ในกลุ่มพริกขี้หนูขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นเมือง โดยเป็นหนึ่งในพืชสำคัญ ที่อยู่คู่กับชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมักปลูกข้าว และพริกกะเหรี่ยงไว้บริโภค ส่วนที่เหลือจึงขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ขอขอบคุณ
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
- โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
- โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
- โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิดีโอบน YouTube http://youtu.be/uk0nUZK4C4Y

แนะนำองค์ความรู้
กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน