This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 มีนาคม 2556     อ่าน: 6,029 ครั้ง


This text will be replaced

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง


การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง

พริกกะเหรี่ยง จัดอยู่ในกลุ่มพริกขี้หนูขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นเมือง โดยเป็นหนึ่งในพืชสำคัญ ที่อยู่คู่กับชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมักปลูกข้าว และพริกกะเหรี่ยงไว้บริโภค ส่วนที่เหลือจึงขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ขอขอบคุณ
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
- โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
- โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
- โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วิดีโอบน YouTube http://youtu.be/uk0nUZK4C4Y





แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉก



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน