This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 กุมภาพันธ์ 2558     อ่าน: 2,489 ครั้ง


This text will be replaced

(New) ผลการดำเนินงานของโครงการหลวงและหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557


•  ผลการดำเนินงานของโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557
คลิกที่นี่ (คลิกขวาเลือก save link as...)

 

•  ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557 
คลิกที่นี่ (คลิกขวาเลือก save link as...)

 

•  วีดีทัศน์แนะนำโครงการหลวง (THAI) 
คลิกที่นี่ (คลิกขวาเลือก save link as...)

 

•  วีดีทัศน์แนะนำโครงการหลวง (ENG) 
คลิกที่นี่ (คลิกขวาเลือก save link as...)


แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธร


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน