This is an example of a HTML caption with a link.
 
การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

โพสต์: 29 ตุลาคม 2556     อ่าน: 5,009 ครั้ง


This text will be replaced

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา


การปลูกกาแฟ “อราบิก้า” เพื่อลดการเผา

การปลูกแบบกลางแจ้ง
     ข้อเสีย
     -  คุณภาพกาแฟต่ำกว่า
     -  ต้นกาแฟโทรมเร็ว
     -  อายุการให้ผลผลิตไม่ยาวนาน
     -  ใช้ปัจจัยการผลิตจำพวกปุ๋ยหรือสารเคมีเกษตรต่างๆ ค่อนข้างมาก

การปลูกร่วมกับป่า
     ข้อดี
     - คุณภาพกาแฟสูง
     - ต้นกาแฟไม่โทรม
     - อายุการให้ผลผลิตยาวนาน
     - ใช้ปุ๋ยน้อย
     - ลดปัญหาเรื่องพื้นที่ปลูก
     - ลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าและการเผา
     - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกกาแฟแซมป่าหรือสวนไม้ผล

ผลกระทบต่อป่า
     -  การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าและการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก

ความสัมพันธ์ของป่ากับการทำสวนกาแฟ
     1. ความชื้น : ร่มเงาจากต้นไม้ช่วยรักษาความชื้นในดิน จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบการให้น้ำกับต้นกาแฟ
     2. ร่มเงา : ร่มเงาจากป่าธรรมชาติหรือไม้ยืนต้นบังร่มจะช่วยลดความเข้มของแสง อุณหภูมิ ลมและอุณหภูมิดิน เพื่อไม่ให้ต้นกาแฟเสื่อมสภาพเร็วและชะลอการสุกแก่ของผลทำให้เมล็ดมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ข้อควรระวัง
     ควรมีการตัดแต่งไม้ร่มเงา เพื่อให้ต้นกาแฟรับแสงที่เหมาะสม เพราะหากการจัดการไม่ดี ไม้ร่มเงาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตกาแฟลดลงได้ คือ ไม้ร่มเงาจะบังแสงต้นกาแฟมากเกินไปและอาจแย่งน้ำและอาหารจากต้นกาแฟได้

------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ผลิตในปี 2556


แนะนำองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน