This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 21 ธันวาคม 2558     อ่าน: 3,062 ครั้งชมดอกคาลล่า ลิลลี่..ดอกไม้แห่งความสว่างไสวในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) 
 

ชมความสวยงามของ “คาลล่า ลิลลี่...ดอกไม้แห่งความสว่างไสว” ที่เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ และบริเวณสวนอังกฤษ ซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้นำมาจัดแสดงให้ได้ชมจำนวนหลากหลายสีตลอดการจัดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ... คาลล่า ลิลลี่ (Calla Lily) เป็นไม้ดอกเมืองหนาวประเภทหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ Zantedeschia sp. อยู่ในวงศ์ ARACEAE มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ มีหลากหลายสายพันธุ์ใช้ได้ทั้งเป็นไม้ตัดดอกไม้ ประดับ และไม้กระถาง หัวของคาลล่า ลิลลี่เจริญอยู่ใต้ดิน ช่อดอกประกอบด้วยกลุ่มเกสรตัวผู้ อยู่ด้านบน ซึ่งเมื่อแก่จะพบละอองสีเหลืองอยู่มากมายและเกสรตัวเมียเมื่อแก่จะมีน้ำ เมือกเหนียวๆ ติดอยู่ด้านล่างของช่อดอกเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์จะติดเมล็ดและเมื่อ เมล็ดแก่เนื้อหุ้มเมล็ดมีสีส้ม เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งกลางแจ้งและร่มรำไร คาลล่า ลิลลี่ เป็นดอกไม้สำหรับการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ยุคโรมัน นับเป็นดอกไม้ที่มีความงามแบบเรียบง่าย ด้วยรูปทรงของดอกที่เก๋ไก๋ และมีเอกลักษณ์ ที่ความโค้งเรียวของกลีบดอก จึงถูกให้เป็นดอกไม้แห่งความสว่างไสว แสดงออกถึงความสง่างาม สวยตราตรึง มีหลากหลายสี อาทิ สีไอวอรี่ สีครีม สีเหลือง สีส้ม สีม่วง สีม่วงชมพู สีชมพู สีเขียว ซึ่งปัจจุบันเป็นดอกไม้ที่นิยมมากสำหรับงานแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่แย้มบานอย่างช้าๆ และเป็นดอกไม้ที่สวยงามคงทน เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้ชื่องาน “Flora of the Queen” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก !!!

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: อุทยานหลวงราชพฤกษ์

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน