This is an example of a HTML caption with a link.
 
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักจากแปลงถึงผู้บริโภค

โพสต์: 10 กันยายน 2555     อ่าน: 3,549 ครั้ง


This text will be replaced

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักจากแปลงถึงผู้บริโภค


        ปัจจุบัน ตลาดการค้าโลก มีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร ดังนั้น มูลนิธิโครงการหลวง จึงร่วมกับ กระเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปรับปรุง ระบบการผลิต ก่อนและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว


ผลิตโดย
- มูลนิธิโครงการหลวง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


วิดีโอบน YouTube http://youtu.be/kMcozjE_bnM
ทั้งหมด 57

แนะนำองค์ความรู้
กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนียเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ต้องการดูแลรักษาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่น เป็นที่นิยมในวงการตกแต่งสวน


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน