This is an example of a HTML caption with a link.
 
หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชาวละว้า (ลัวะ)

โพสต์: 4 กันยายน 2555     อ่าน: 7,611 ครั้ง


This text will be replaced

หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชาวละว้า (ลัวะ)


        ชาวเขาเผ่าละว้าหรือลัวะ เป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะชุมชนชาวละว้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นชุมชนที่มีความโดนเด่นทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่สวยงาม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือที่ภูมิปัญญาของชนเผ่า และชุมชนได้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์และพัฒนาจนเป็นอาชีพนอกภาคการเกษตรที่สำคัญและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน

ผลิตโดย
- มูลนิธิโครงการหลวง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ
- กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดง
- ชุมชนบ้านดง
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย


วิดีโอบน YouTube http://youtu.be/W1HAjXY5oYU
ทั้งหมด 57

แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

ดอกทิวลิป “King Bhumibol” มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป Prince Claus ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิป สายพันธุ์ Judith Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน