This is an example of a HTML caption with a link.
 
งานพัฒนาพื้นที่สูง
คันปุ๋ยหมัก คืออะไร

คันปุ๋ยหมัก คืออะไร

เจ้าคันปุ๋ยหมักที่ว่านี้แท้ที่จริงก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในพื้นที่แปลงปลูกพืชตามแนวระดับ โดยการนำเศษพืชรวมทั้งเศษกิ่งไม้มากองรวมกันเป็นแนวยาวตามเส้นแนวระดับในพื้นที่จากนั้นก็นำมูลสัตว์ที่หาได้ในไร่ในสวน อาจะเป็นมูลโค มูลสุกร ฯลฯ มาโรยทับกองเศษพืชที่นำมากองไว้ ตามด้วยน้ำหมักชีวภาพ หรือ สารเสริมประสิทธิภาพทางดิน รวมทั้งธาตุอาหารรองในดินชนิดต่างๆ (ถ้ามี) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำคันปุ๋ยหมัก

รายละเอียด...

โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2557

โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

การพัฒนาสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหน่วยย่อยของสังคมก่อน โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะช่วยสร้างพื้นฐานของสังคมในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

รายละเอียด...

โพสต์: 19 เมษายน 2557

หมูออมสิน

หมูออมสิน

หากชุมชนอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เป็นอุปสรรคในการเดินทาง หรือคิดไปถึงเรื่องความเจริญของชุมชน ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้าง แล้วถ้ามองไปถึงเรื่องของปากท้องล่ะ.. อาหารการกินคงจะลำบากไม่แพ้กัน แต่ก็มีบางหมู่บ้านที่ชีวิตความเป็นอยู่อาจจะแตกต่างจากที่อื่น ด้วยปัจจัยเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้พอมีพอกินได้

รายละเอียด...

โพสต์: 4 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่เพียงส่งผลต่อกระทบสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากขาดความสมบูรณ์และพังทลาย มีผลต่อการปลูกพืชแทบทุกชนิดในอนาคต...

รายละเอียด...

โพสต์: 4 กันยายน 2556

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

การตัดไม้ทำลายป่าตามด้วยการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นกิจกรรมและสาเหตุเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกษตรกรต้องทำเช่นนั้น อาทิ การขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง

รายละเอียด...

โพสต์: 13 สิงหาคม 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

เรามุ่งที่จะป้องกันการแพร่ระบาดการปลูกฝิ่นด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้โดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด...

โพสต์: 6 สิงหาคม 2556

วัฒนธรรมของชุมชนเหนือเขื่อน และความงดงามของฝืนป่าตะวันตก

วัฒนธรรมของชุมชนเหนือเขื่อน และความงดงามของฝืนป่าตะวันตก

แนวทิวเขาหินปูนสวยแปลกตา ทอดยาวสองข้างทางมุ่งสู่อำเภอทองผาภูมิ สลับกับป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางรถไฟ สายมรณะที่ถ้ำกระแซ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือแม้แต่น้ำตกไทรโยค บนทางหลวงหมายเลข 323 ล้วนทำให้ผมตื่นตาใน ครั้งแรกกับกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก แต่ระยะทางบนแผนที่ที่บอกตัวเลขว่าอีก 179 กม.เราจะเดินทางถึงตำบลห้วยเขย่งต่างหากที่ ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกว่าเป็นไหนๆ

รายละเอียด...

โพสต์: 8 กรกฎาคม 2556

Zero waste agriculture คืออะไร ทำได้ไหมบนพื้นที่สูง

Zero waste agriculture คืออะไร ทำได้ไหมบนพื้นที่สูง

การกำจัดขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นคำจำกัดความของคำว่า Zero waste ที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด ที่หลายๆประเทศเริ่มให้ความสนใจและผลักดันไปสู่วาระหรือนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ ภายใต้สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งประเทศเล็กๆในเอเซียอาคเนย์ นั่นก็คือ ประเทศไทย

รายละเอียด...

โพสต์: 19 มิถุนายน 2556

เพียงพอ กับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปางแดงใน

เพียงพอ กับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปางแดงใน

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆ พึงปฏิบัติกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป ชุมชนบ้านปางแดงใน เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ถึงขนาดที่ว่า มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเลยทีเดียว จากคำบอกเล่าของ ลุงชาติ จันทรา วัย 48 ปี...

รายละเอียด...

โพสต์: 29 พฤษภาคม 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการขยายผลโครงการหลวงนั้น เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่จะต้องขยายผล การดำเนินงานของโครงการหลวง ไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ สภาพของพื้นที่สูงในประเทศไทยที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ครอบคลุมพื้นที่ 67.22 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด ได้แก่...

รายละเอียด...

โพสต์: 29 พฤษภาคม 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน

บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า เป็นชนเผ่าเดียวกับชาวปะหล่องบ้านนอแล พื้นที่ดอยอ่างขางในทิวเขาแดนลาว เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง...

รายละเอียด...

โพสต์: 15 พฤษภาคม 2556

มาเลี้ยงกระต่ายกันดีไหม

มาเลี้ยงกระต่ายกันดีไหม

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น แม่กระต่าย 1 แม่ สามารถผลิตลูกให้เนื้อเท่ากับลูกวัว 1 ตัว ใน 1 ปี กระต่ายเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทั้งได้เนื้อ ได้หนัง ได้ขน รวมทั้งใช้เป็นสัตว์ทดลองในการวิจัยด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามไว้ดูเล่น

รายละเอียด...

โพสต์: 19 เมษายน 2556

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์บนพื้นที่สูง

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์บนพื้นที่สูง

การพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวงเริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ บนพื้นที่สูง และได้มีการนำสัตว์เลี้ยงพันธุ์ดี ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่ และแกะ ไปพระราชทานให้ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านด้วยกัน ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย และการปลูกฝิ่นของชาวเขา...

รายละเอียด...

โพสต์: 9 เมษายน 2556

ทั้งหมด 32

แนะนำองค์ความรู้
เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน