This is an example of a HTML caption with a link.
 
งานพัฒนาพื้นที่สูง
คันปุ๋ยหมัก คืออะไร

คันปุ๋ยหมัก คืออะไร

เจ้าคันปุ๋ยหมักที่ว่านี้แท้ที่จริงก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในพื้นที่แปลงปลูกพืชตามแนวระดับ โดยการนำเศษพืชรวมทั้งเศษกิ่งไม้มากองรวมกันเป็นแนวยาวตามเส้นแนวระดับในพื้นที่จากนั้นก็นำมูลสัตว์ที่หาได้ในไร่ในสวน อาจะเป็นมูลโค มูลสุกร ฯลฯ มาโรยทับกองเศษพืชที่นำมากองไว้ ตามด้วยน้ำหมักชีวภาพ หรือ สารเสริมประสิทธิภาพทางดิน รวมทั้งธาตุอาหารรองในดินชนิดต่างๆ (ถ้ามี) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำคันปุ๋ยหมัก

รายละเอียด...

โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2557

โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

การพัฒนาสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหน่วยย่อยของสังคมก่อน โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะช่วยสร้างพื้นฐานของสังคมในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

รายละเอียด...

โพสต์: 19 เมษายน 2557

หมูออมสิน

หมูออมสิน

หากชุมชนอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เป็นอุปสรรคในการเดินทาง หรือคิดไปถึงเรื่องความเจริญของชุมชน ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้าง แล้วถ้ามองไปถึงเรื่องของปากท้องล่ะ.. อาหารการกินคงจะลำบากไม่แพ้กัน แต่ก็มีบางหมู่บ้านที่ชีวิตความเป็นอยู่อาจจะแตกต่างจากที่อื่น ด้วยปัจจัยเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้พอมีพอกินได้

รายละเอียด...

โพสต์: 4 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่เพียงส่งผลต่อกระทบสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากขาดความสมบูรณ์และพังทลาย มีผลต่อการปลูกพืชแทบทุกชนิดในอนาคต...

รายละเอียด...

โพสต์: 4 กันยายน 2556

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

การตัดไม้ทำลายป่าตามด้วยการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นกิจกรรมและสาเหตุเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกษตรกรต้องทำเช่นนั้น อาทิ การขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง

รายละเอียด...

โพสต์: 13 สิงหาคม 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

เรามุ่งที่จะป้องกันการแพร่ระบาดการปลูกฝิ่นด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้โดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด...

โพสต์: 6 สิงหาคม 2556

วัฒนธรรมของชุมชนเหนือเขื่อน และความงดงามของฝืนป่าตะวันตก

วัฒนธรรมของชุมชนเหนือเขื่อน และความงดงามของฝืนป่าตะวันตก

แนวทิวเขาหินปูนสวยแปลกตา ทอดยาวสองข้างทางมุ่งสู่อำเภอทองผาภูมิ สลับกับป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางรถไฟ สายมรณะที่ถ้ำกระแซ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือแม้แต่น้ำตกไทรโยค บนทางหลวงหมายเลข 323 ล้วนทำให้ผมตื่นตาใน ครั้งแรกกับกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก แต่ระยะทางบนแผนที่ที่บอกตัวเลขว่าอีก 179 กม.เราจะเดินทางถึงตำบลห้วยเขย่งต่างหากที่ ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกว่าเป็นไหนๆ

รายละเอียด...

โพสต์: 8 กรกฎาคม 2556

Zero waste agriculture คืออะไร ทำได้ไหมบนพื้นที่สูง

Zero waste agriculture คืออะไร ทำได้ไหมบนพื้นที่สูง

การกำจัดขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นคำจำกัดความของคำว่า Zero waste ที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด ที่หลายๆประเทศเริ่มให้ความสนใจและผลักดันไปสู่วาระหรือนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ ภายใต้สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งประเทศเล็กๆในเอเซียอาคเนย์ นั่นก็คือ ประเทศไทย

รายละเอียด...

โพสต์: 19 มิถุนายน 2556

เพียงพอ กับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปางแดงใน

เพียงพอ กับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปางแดงใน

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆ พึงปฏิบัติกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป ชุมชนบ้านปางแดงใน เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ถึงขนาดที่ว่า มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเลยทีเดียว จากคำบอกเล่าของ ลุงชาติ จันทรา วัย 48 ปี...

รายละเอียด...

โพสต์: 29 พฤษภาคม 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการขยายผลโครงการหลวงนั้น เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่จะต้องขยายผล การดำเนินงานของโครงการหลวง ไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ สภาพของพื้นที่สูงในประเทศไทยที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ครอบคลุมพื้นที่ 67.22 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด ได้แก่...

รายละเอียด...

โพสต์: 29 พฤษภาคม 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน

บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า เป็นชนเผ่าเดียวกับชาวปะหล่องบ้านนอแล พื้นที่ดอยอ่างขางในทิวเขาแดนลาว เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง...

รายละเอียด...

โพสต์: 15 พฤษภาคม 2556

มาเลี้ยงกระต่ายกันดีไหม

มาเลี้ยงกระต่ายกันดีไหม

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น แม่กระต่าย 1 แม่ สามารถผลิตลูกให้เนื้อเท่ากับลูกวัว 1 ตัว ใน 1 ปี กระต่ายเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทั้งได้เนื้อ ได้หนัง ได้ขน รวมทั้งใช้เป็นสัตว์ทดลองในการวิจัยด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามไว้ดูเล่น

รายละเอียด...

โพสต์: 19 เมษายน 2556

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์บนพื้นที่สูง

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์บนพื้นที่สูง

การพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวงเริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ บนพื้นที่สูง และได้มีการนำสัตว์เลี้ยงพันธุ์ดี ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่ และแกะ ไปพระราชทานให้ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านด้วยกัน ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย และการปลูกฝิ่นของชาวเขา...

รายละเอียด...

โพสต์: 9 เมษายน 2556

ทั้งหมด 32

แนะนำองค์ความรู้
ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนียเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ต้องการดูแลรักษาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่น เป็นที่นิยมในวงการตกแต่งสวน


หอคำหลวง

หอคำหลวง

เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน (Cos Lettuce, Romain Lettuce) เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นกอ ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ ใบบางกรอบ รสชาติหวานกรอบเรียกว่า เบบี้คอสระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน