This is an example of a HTML caption with a link.
 
งานพัฒนาพื้นที่สูง
หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 2/2)

หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 2/2)

งานหัตถกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ หัตถกรรมโรงงานหรือหัตถ์อุตสาหกรรม เป็นการผลิตงานหัตถกรรมในโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง หัตถกรรมในครอบครัว เป็นการผลิตงานหัตถกรรมภายในครอบครัว ที่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก

รายละเอียด...

โพสต์: 12 มีนาคม 2556

หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 1/2)

หัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง (ตอน 1/2)

งานหัตถกรรมของชาวเขา เป็นงานประเภทหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของชนเผ่า โดยอาศัยภูมิปัญญาการฝึกหัดการเรียนรู้และการถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยใช้เวลาว่างหลังจากงานเกษตร เป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่า การสะท้อนวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า และการใช้ประโยชน์ของตนเองและครัวเรือน เช่น การทอผ้า ปักผ้า จักสาน และทำเครื่องเงิน เป็นต้น

รายละเอียด...

โพสต์: 7 มีนาคม 2556

เกษตรไม่เผา .............จะ.......ทำยังไง

เกษตรไม่เผา .............จะ.......ทำยังไง

ปัญหาเรื่องหมอกควันพิษที่เกิดจากการเผาเศษพืช เป็นปัญหาที่คนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต้องประสบทุกปี โดยเฉพาะในช่วง ฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

รายละเอียด...

โพสต์: 4 กุมภาพันธ์ 2556

สุกรเปียแตรง สุกรพันธุ์ดีจากประเทศเบลเยี่ยม

สุกรเปียแตรง สุกรพันธุ์ดีจากประเทศเบลเยี่ยม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้น้อมเกล้าฯ ถวายสุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน 16 ตัว (เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 8 ตัว) เพื่อมอบไว้ใช้ในงานของมูลนิธิโครงการหลวง...

รายละเอียด...

โพสต์: 16 มกราคม 2556

แพะนม และนมแพะโครงการหลวง

แพะนม และนมแพะโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง เริ่มมีการทดลอง เลี้ยงแพะพันธุ์นมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...

โพสต์: 13 ธันวาคม 2555

ไก่ฟ้า ไก่ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะบนฟ้า

ไก่ฟ้า ไก่ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะบนฟ้า

เป็นที่ทราบกันดีว่า มูลนิธิโครงการหลวงนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การหาสัตว์ชนิดใหม่ๆ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพที่ มีราคาสูงและชาวไทยภูเขา

รายละเอียด...

โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2555

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์

โครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์

การพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่โครงการหลวง เริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ บนพื้นที่สูง และได้มีการนำสัตว์เลี้ยงพันธุ์ดี ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่ และแกะ ไปพระราชทานให้ชาวบ้าน ในหลายหมู่บ้านด้วยกัน

รายละเอียด...

โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2555

กระบือนมและผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ

กระบือนมและผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ

การเลี้ยงกระบือนมของมูลนิธิโครงการหลวง ริเริ่มโดยองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี มีพระประสงค์อยากให้มีการผลิต มอสซาเรลล่า ชีส (Mozzarella Cheese) จากนมกระบือ (Mozzarella di Bufala) เพื่อจำหน่าย

รายละเอียด...

โพสต์: 20 ตุลาคม 2555

ไก่เบรส ไก่ไม่ธรรมดา ที่มีเนื้อยิ่งไม่ธรรมดา

ไก่เบรส ไก่ไม่ธรรมดา ที่มีเนื้อยิ่งไม่ธรรมดา

ไก่เบรส คือไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสที่ชาวเมืองน้ำหอมภูมิใจนำเสนอ จัดเป็นไก่ชั้นสูง เลี้ยงในฟาร์มเปิด ชาวฝรั่งเศสบอกว่า ไก่เบรส สามารถกิน-ดื่มได้อย่างเสรี

รายละเอียด...

โพสต์: 15 ตุลาคม 2555

โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนปางแดง กับการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างครบวงจร

โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนปางแดง กับการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างครบวงจร

บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า เป็นชนเผ่าเดียวกับชาวปะหล่องบ้านนอแล พื้นที่ดอยอ่างขางในทิวเขาแดนลาว เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...

โพสต์: 9 ตุลาคม 2555

โครงการป่าชาวบ้าน

โครงการป่าชาวบ้าน

จากการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว รวมทั้งไม้ไผ่บนพื้นที่ทำกินของเกษตรกรแต่ละรายบุคคลในพื้นที่โครงการหลวง ภายใต้โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

รายละเอียด...

โพสต์: 22 สิงหาคม 2555

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวงให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์

รายละเอียด...

โพสต์: 7 สิงหาคม 2555

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผล

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผล

เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ผล จากผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง

รายละเอียด...

โพสต์: 7 สิงหาคม 2555

ทั้งหมด 32

แนะนำองค์ความรู้
แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

“ต้นเบาบับ (Baobab Tree)” ต้นไม้ชื่อแปลกไม่คุ้นหูต้นนี้หลายคนคงนึกสงสัย แต่อันที่จริงเราอาจเคยรู้จักต้นเบาบับมาแล้ว หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Lion King คงจะจำภาพต้นไม้ประหลาดที่ตัวละครชื่อ Rafikiได้


ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน (Cos Lettuce, Romain Lettuce) เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นกอ ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ ใบบางกรอบ รสชาติหวานกรอบเรียกว่า เบบี้คอส


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน