This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 ธันวาคม 2558     อ่าน: 2,938 ครั้งเรียนรู้วิถีแบบพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ในไฮไลท์ของเทศกาลชมสวน
(Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดแสดงวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ในไฮไลท์ของเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) โดยมีการแบ่งพื้นที่ในการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ทั้งสระเก็บกักน้ำ นาข้าว แปลงผักไม้ผล และที่อยู่อาศัย พร้อมสาธิตการสีข้าว การเลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา จิ้งหรีด ไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูล รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล อาทิ องุ่นสายพันธุ์บิวตี้ซีดเลส เสาวรส จากมูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังมีเจ้าทุยคอยต้อนรับและทักทายนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ทุกท่านยังจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 แห่ง พร้อมชมไฮไลท์ในเทศกาลชมสวน ได้แก่ นิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี/ เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่/ ศึกษาป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ/ ตระการตากล้วยไม้นานาพันธุ์ในอุทยานกล้วยไม้/ มนต์เสน่ห์พรรณพฤกษา ราชินีของดอกไม้ ณ เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ/ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ไม้ดอก ยาวกว่า 70 เมตร/ Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม้ พิเศษสุดกับกิจกรรม Photo Spot สุดชิค และเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่เข้ามาชมเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ก็อย่าลืมแวะชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นสวนที่น่าสนใจอย่างมากอีกแห่งหนึ่งในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และหากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1201 หรือ 053-114195

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก !!!
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน