This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 มกราคม 2559     อ่าน: 1,880 ครั้ง 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นให้พสกนิกรชาวไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารมาตราบทุกวันนี้

 

 

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน