This is an example of a HTML caption with a link.
 
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส. (2554)

ผลผลิตจากงานวิจัย


อนุสิทธิบัตร

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดจากชาเมี่ยง (Camellia sinensis) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

1103001000

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

สูตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยงและน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

1103001001

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

สูตรและกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มอาติโช้คผสมสมุนไพร

1103000830

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด

1103000661

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด


สิทธิบัตร

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

โรงเรือนเพาะปลูกหลังคาพลาสติกโค้ง 2 ชั้น

1101001560

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสำหรับคลุกเมล็ด

1101001549

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ชีวผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดสำหรับรองก้นหลุมการปลูกพืช

1101001548

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

สูตรปุ๋ยผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และกรรมวิธีผลิตปุ๋ยผสมสูตรดังกล่าว

1101001073

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด


ขึ้นทะเบียนพันธุ์

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

เฮมพ์สายพันธุ์ RPF1

หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.2) เลขที่ 052/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

รายละเอียด

เฮมพ์สายพันธุ์ RPF2

หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.2) เลขที่ 053/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

รายละเอียด

เฮมพ์สายพันธุ์ RPF3

หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.2) เลขที่ 054/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

รายละเอียด

เฮมพ์สายพันธุ์ RPF4

หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.2) เลขที่ 055/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน


เครื่องหมายการค้า

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

เครื่องเงินพระบาทห้วยต้ม

834027

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ข้าวสะเนียน

825357

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ผ้าฝ้ายผสมขนแกะ

825356

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด


สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม

54100085

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด


พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

ป่าชุมชนปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายละเอียด

ป่าชุมชนบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

รายละเอียด