This is an example of a HTML caption with a link.
 
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส. (2556)

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน


ลิขสิทธิ์

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

คู่มือการทอผ้าห่มของชนเผ่าคะฉิ่น กลุ่มระวาง

-

-

รายละเอียด

คู่มือการทอผ้าซิ่นชนเผ่าลัวะ

-

-

รายละเอียด

คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

-

-

รายละเอียด

คู่มือการทอผ้าชนเผ่าอาข่า

-

-

รายละเอียด

คู่มือการผลิตผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าปะหล่อง

-

รายละเอียด

คู่มือการผลิตผ้าใยเฮมพ์ การเขียนเทียนและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าม้ง

-

รายละเอียด

คู่มือการทำปลอกมีดของชนเผ่าลัวะ

-

-

รายละเอียด

คู่มือการทำห่วงหวายคาดเอวของชนเผ่าปะหล่อง

-

-

รายละเอียด

คู่มือการทำเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผ่าคะฉิ่น

-

-

รายละเอียด

หนังสือวัฒนธรรมและลายผ้าทอชาวคะฉิ่น

-

-

รายละเอียด

หนังสือเครื่องแต่งกายและลายผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยน

-

-

รายละเอียด

งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ

-

-

รายละเอียด

เรื่องเล่าชาวคะฉิ่น

-

-

รายละเอียด

โลโก้ Highland Hemp

-

-

รายละเอียด