This is an example of a HTML caption with a link.
 
กิจกรรม สวพส.
การจัดสัมมนาศึกษาดูงานหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน 14 หน่วยงาน

การจัดสัมมนาศึกษาดูงานหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน 14 หน่วยงาน

การจัดสัมมนาศึกษาดูงานหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน 14 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 13 มิถุนายน 2555

ศศช.บ้านสะจุก จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ศศช.บ้านสะจุก จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ศศช.บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ใหม่ที่เริ่มดำเนินงานในปี 2555 ได้จัด อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 10 มิถุนายน 2555

ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม

ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม

ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังนี้

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 10 มิถุนายน 2555

รวมพลังคนนับพัน ร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน มหัศจรรย์พรรณไม้และวันต้นไม้แห่งชาติ

รวมพลังคนนับพัน ร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน มหัศจรรย์พรรณไม้และวันต้นไม้แห่งชาติ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดงานมหัศจรรย์พรรณไม้และวันต้นไม้แห่งชาติ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    
โพสต์: 2 มิถุนายน 2555

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ อ.แม่สะเรียง จำนวน 13 แห่ง

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ อ.แม่สะเรียง จำนวน 13 แห่ง

การนิเทศติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 13 แห่ง ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 1 มิถุนายน 2555

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ ศศช.แม่หลองใต้ และ ศศช.ป่าหมาก

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ ศศช.แม่หลองใต้ และ ศศช.ป่าหมาก

การนิเทศติดตามงาน ศศช. แม่หลองใต้ อ.อมก๋อย และ ศศช.ป่าหมาก อ.แม่สะเรียง วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 30 พฤษภาคม 2555

งานมหัศจรรย์พรรณไม้และงานวันต้นไม้แห่งชาติ

งานมหัศจรรย์พรรณไม้และงานวันต้นไม้แห่งชาติ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบๆ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

1รายละเอียด...

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    
โพสต์: 28 พฤษภาคม 2555

ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ร่วมนิเทศงานในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ร่วมนิเทศงานในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค. 2555 ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1รายละเอียด...

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    
โพสต์: 27 พฤษภาคม 2555

ศศช.ห้วยไทร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศศช.ห้วยไทร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศศช.ห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 16 พฤษภาคม 2555

กรมการข้าว เข้าอบรมชี้แจงเรื่องการปลูกข้าวให้กับเกษตรกร

กรมการข้าว เข้าอบรมชี้แจงเรื่องการปลูกข้าวให้กับเกษตรกร

ศศช.ห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมชี้แจงเรื่องการปลูกข้าว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 42 ราย

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 16 พฤษภาคม 2555

ทั้งหมด 418


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน