This is an example of a HTML caption with a link.
 
กิจกรรม สวพส.
การนิเทศและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ ต.แม่ต้าน และ ต.แม่อุสุ

การนิเทศและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ ต.แม่ต้าน และ ต.แม่อุสุ

โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 12 ศศช. ได้แก่ ศศช.เลอผาโด้ ศศช.แม่ต้อคี ศศช.ตะบรื๊อโหย่ ศศช.ตะโข๊ะบี้ ศศช.ป้อหย่าลู่ ศศช.ตะโป๊ะปู่ ศศช.ตะพิโจ

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 16 พฤษภาคม 2555

วสันต์หรรษา ชิมพลับสดอ่างขาง เยี่ยมบ้านชนเผ่า 24-26 ส.ค. 55

วสันต์หรรษา ชิมพลับสดอ่างขาง เยี่ยมบ้านชนเผ่า 24-26 ส.ค. 55

วสันต์หรรษา ชิมพลับสดอ่างขาง เยี่ยมบ้านคะฉิ่นแห่งเดียวในประเทศไทย 24-26 สิงหาคม 2555 6,000 บาท/ท่าน

1รายละเอียด...

แท็ก: ท่องเที่ยวโครงการหลวง    
โพสต์: 10 พฤษภาคม 2555

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดงาน “แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และนิทรรศการข้าวไทย”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดงาน “แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และนิทรรศการข้าวไทย”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงาน “แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและนิทรรศการข้าวไทย” เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    
โพสต์: 10 พฤษภาคม 2555

ชมนิทรรศการนวัตกรรมพืชสวน....ส่งท้ายงานพืชสวนโลก

ชมนิทรรศการนวัตกรรมพืชสวน....ส่งท้ายงานพืชสวนโลก

พบกับนิทรรศการ “นวัตกรรมเทคโนโลยีพืชสวน” หนึ่งในสองของนิทรรศการหมุนเวียน ส่งท้ายงานมหกรรมระดับโลก ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อาคารนิทรรศการ 2 Hall 1 ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มีนาคม 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    
โพสต์: 14 มีนาคม 2555

สวนน้ำบาดาล จัดการแสดงชุด เรืองรองรัศมี อัคนีบูชา ในงานพืชสวนโลก

สวนน้ำบาดาล จัดการแสดงชุด เรืองรองรัศมี อัคนีบูชา ในงานพืชสวนโลก

สวนน้ำบาดาล แจกน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในวันมาฆบูชาพร้อมทั้งจัดการแสดงชุด “เรืองรองรัศมี อัคนีบูชา” ในงานพืชสวนโลก

1รายละเอียด...

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    
โพสต์: 8 มีนาคม 2555

ลงนามปฏิญญาเชียงใหม่ 6 หน่วยงานร่วมภาคี วิจัย-พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ลงนามปฏิญญาเชียงใหม่ 6 หน่วยงานร่วมภาคี วิจัย-พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักด้านการวิจัย 6 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...

1รายละเอียด...

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์ 2555

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย

1รายละเอียด...

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    
โพสต์: 11 กุมภาพันธ์ 2555

ศศช.ห้วยฮ่อมใน จัดอบรม การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อปลูกในชุมชน

ศศช.ห้วยฮ่อมใน จัดอบรม การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อปลูกในชุมชน

ศศช.ห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน จัดอบรมเกษตรกรเรื่อง การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อปลูกในชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 9 กุมภาพันธ์ 2555

ทั้งหมด 418


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน