This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 19 กันยายน 2555     อ่าน: 2,562 ครั้ง

กันยายน

20


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” วันที่ 20-22 กันยายน 2555


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


แรดิชิโอ

แรดิชิโอ

แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำ


ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน