This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 ตุลาคม 2555     อ่าน: 2,520 ครั้ง

ตุลาคม

30


กำหนดการประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2555

วันที่ 30 ตุลาคม 2555

07.00 - 09.30 น.

เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่

09.30 - 10.15 น.

รับประทานอาหารเช้า

10.15 - 11.15 น.

ออกเดินทางไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

11.15 - 12.15 น.

เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

12.15 - 13.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ม่อนแจ่ม)

13.15 - 14.30 น.

ออกเดินทางไป โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

14.30 - 16.00 น.

ออกเดินทาง เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

16.00 - 17.30 น.

เดินทางกลับที่พัก

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 31 ตุลาคม 2555

09.30 - 10.00 น.

หรือ

07.00 - 09.30 น.

เดินทางออกจากที่พัก    

หรือ

เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่

10.00 - 12.00 น.

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 9/2555

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ แสนคำเทอเรส

13.00 - 14.30 น.

ศึกษาดูงาน ณ โรงคัดบรรจุโครงการหลวง ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

15.00 - 20.35 น.

เดินทางจากเชียงใหม่-สุวรรณภูมิ
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้พระนามราชสกุลมหิดล ไม้ดอกโทนสีชมพู สีสันอันงดงามและอ่อนหวาน เช่น กุหลาบพระนามสิรินธร ดอกกุหลาบสีชมพูเหลือบเหลือง ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ ดอกกล้วยไม้สีขาวชมพูระเรื่อกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน