This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 24 มิถุนายน 2563     อ่าน: 52 ครั้ง

มิถุนายน

16


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตากได้กำหนดการจัดฝึกอบรมการผลิตพืชที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อตรวจรับแหล่งผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GAP โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อตรวจรับแหล่งผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GAP โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่ง


กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน