This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 24 มิถุนายน 2563     อ่าน: 51 ครั้ง

มิถุนายน

23


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อชี้แจงแผนงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อชี้แจงแผนงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้


ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมยาวและเรียว ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีสีเขียว


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน