This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มิถุนายน 2563     อ่าน: 356 ครั้ง

กรกฎาคม

21


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่น


กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉก


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน