This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มิถุนายน 2563     อ่าน: 21 ครั้ง

กรกฎาคม

21


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
หอคำหลวง

หอคำหลวง

เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้


คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน