This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มิถุนายน 2563     อ่าน: 57 ครั้ง

มิถุนายน

29


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของขุมชน และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของขุมชน และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

กุหลาบพระนาม ควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Gloden Giant ซึ่งลูกผสมใหม่เรียกเป็นสายพันธุ์ Perr Gynt


เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้พระนามราชสกุลมหิดล ไม้ดอกโทนสีชมพู สีสันอันงดงามและอ่อนหวาน เช่น กุหลาบพระนามสิรินธร ดอกกุหลาบสีชมพูเหลือบเหลือง ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ ดอกกล้วยไม้สีขาวชมพูระเรื่อกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน