This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มิถุนายน 2563     อ่าน: 47 ครั้ง

มิถุนายน

30


ชื่อโครงการ

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สนามและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดร่วมกัน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สนามและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดร่วมกัน

 


กำหนดการ

 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน