This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 46 ครั้ง

สิงหาคม

6


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้มีกำหนดการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการหลวง 51 ในวันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าของโครงการหลวงให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าของโครงการหลวงให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้พระนามราชสกุลมหิดล ไม้ดอกโทนสีชมพู สีสันอันงดงามและอ่อนหวาน เช่น กุหลาบพระนามสิรินธร ดอกกุหลาบสีชมพูเหลือบเหลือง ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ ดอกกล้วยไม้สีขาวชมพูระเรื่อกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆ


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน