This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 14 มกราคม 2564     อ่าน: 47 ครั้ง

มกราคม

12


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จ.เชียงราย ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ในวันที่ 12 มกราคม 2564  ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บ้านแผาแดงบน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จะพะเยา

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร รายใหม่ ประจำปี 2564 และเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้นำเกษตรกร และยกระดับสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12 มกราคม 2564  ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บ้านแผาแดงบน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จะพะเยา

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร รายใหม่ ประจำปี 2564 และเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้นำเกษตรกร และยกระดับสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 12 มกราคม 2564  

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน