This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน: 12 ครั้ง

มีนาคม

16


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรป้องกันโรคและแมลงที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 16 มีนาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานาน


คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่น


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน