This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 17 พฤษภาคม 2564     อ่าน: 78 ครั้ง

พฤษภาคม

28


ชื่อโครงการ

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนของสำนักพัฒนา ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามกลุ่มลุ่มน้ำปิงและแม่กลอง,ลุ่มน้ำกกและโขง, ลุ่มน้ำน่าน, สุ่มน้ำสาละวิน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามกลุ่มลุ่มน้ำปิงและแม่กลอง,ลุ่มน้ำกกและโขง, ลุ่มน้ำน่าน, สุ่มน้ำสาละวิน

 


กำหนดการ

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อมไม้ฝรั่งมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะ Amino succinamic หรือ asparagines นอกจากนี้ยังมีวิตามิน B C และแคโรทีนสูง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด


ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมยาวและเรียว ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีสีเขียวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน