This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 132 ครั้ง

มิถุนายน

23


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประขุมชี้แจงเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ บ้านใหม่พัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับชุมชนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ บ้านใหม่พัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับชุมชนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน