This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 ตุลาคม 2564     อ่าน: 43 ครั้ง

ตุลาคม

15


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบฯ 

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบฯได้กำหนดการจัดนิทรรศการงาน Royal Project 2021 ในวันที่ 15-25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็๋นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15-25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็๋นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 15-25 ตุลาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน