This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 18 ตุลาคม 2564     อ่าน: 46 ครั้ง

ตุลาคม

29


ชื่อโครงการ

 สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 

หลักการและเหตุผล

  สำนักยุทธศาสตร์และแผน ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 5/2564  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร  2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร  2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน