This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 344 ครั้ง

ธันวาคม

14


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามการทำงาน และความก้าวหน้าของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ฺพัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามการทำงาน และความก้าวหน้าของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ฺพัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อมไม้ฝรั่งมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะ Amino succinamic หรือ asparagines นอกจากนี้ยังมีวิตามิน B C และแคโรทีนสูง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน