This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 432 ครั้ง

ธันวาคม

19


ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่น


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน