This is an example of a HTML caption with a link.
 
แผนงาน 4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง

           แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยบนพื้นที่สูง เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้การพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นที่สูงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นผลจากงานวิจัย และการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนา เป็นต้น รวมทั้งการประสานงานในการประชุมและกำกับติดตามงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
หอคำหลวง

หอคำหลวง

เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

“ต้นเบาบับ (Baobab Tree)” ต้นไม้ชื่อแปลกไม่คุ้นหูต้นนี้หลายคนคงนึกสงสัย แต่อันที่จริงเราอาจเคยรู้จักต้นเบาบับมาแล้ว หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Lion King คงจะจำภาพต้นไม้ประหลาดที่ตัวละครชื่อ Rafikiได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน