This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 ธันวาคม 2564     อ่าน: 433 ครั้ง

ธันวาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ดอกไม้กระถาง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิธีการปลูกและการจัดการไม้ดอก ไม้กระถางอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิธีการปลูกและการจัดการไม้ดอก ไม้กระถางอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานาน


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน