เกษตรกรตัวอย่าง

 

ที่มา : กลุ่มงาน KM สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561