ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 พริกหวาน กะหล่ำปลี องุ่น 21 32.49
2559 พริกหวาน ผักกาดขาวปลี องุ่น อาโวคาโด พลับ เคพกูสเบอรี่ 15 25.34
2560 พริกหวาน ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศโทมัส พลับ อาโวคาโด องุ่น เคพกูสเบอรี่ 30 44.94
2561 กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ กาแฟอราบิก้า องุ่น อาโวคาโด 45 55.75
2562 กะหล่ำปลี พริกหวาน ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ องุ่น พลับ อาโวคาโด 22 33.65

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562