ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส 16 8.66
2558 กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ พริกหวาน มันฝรั่ง ฟักทองญี่ปุ่น ต้นหอมญี่ปุ่น บีทรูท หอมแดง องุ่น เสาวรส สตรอเบอรี่ 27 402.25
2559 กะหล่ำปลี กะหล่ำม่วง ต้นหอมญี่ปุ่น ผักกาดขาวปลี พริกขี้หนูผลใหญ่ พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มันฝรั่ง หอมแดง บีทรูท เคพกูสเบอรี่ เสาวรส องุ่น 18 247.75
2560 กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี พริกขี้หนู พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศโทมัส ต้นหอมญี่ปุ่น หอมแดง บีทรูท มันฝรั่ง ส้มเขียวหวาน เสาวรส เคพกูสเบอรี่ องุ่น 44 294.50

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561