ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 ฟักทองญี่ปุ่น ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง กวางตุ้งฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี คะน้า  ฟักทองคางคก ผักกาดเขียวปลี มะเขือเปราะ 46 36.78
2560 ผักกาดกวางตุ้ง กวางตุ้งฮ่องเต้ คะน้า บัตเตอร์นัท ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักบุ้งจีน พริกกะเหรี่ยง ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีขาว มะเขือ ข้าวโพดหวาน เสาวรส 83 230.80
2561 กะหล่ำปลี ฟักทองญี่ปุ่ นฟักทองจิ๋ว ฟักทองคางคก บัตเตอร์นัท พริกกะเหรี่ยง พริกหนุ่ม มะเขืือ เสาวรส 101 210.75

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561